BİLGİLER

Tarih
14-15 Haziran 2017
Katılım
Dinleyici, Bildiri, Poster ile katılım
Yer
ODTÜ, Mimarlık Fakültesi
Program
Programa buradan ulaşabilirsiniz

TEMA

İmkansız Mekanlar ya da Olanaksızın Olanağı

Gerçek objelerin bilgi-işlem, sanal objeler ve süreçler ile ilişkilendirildiği, siber-fiziksel sistemlerin önemli rol oynadığı, içinde bulunduğumuz bu  dönemde (Endüstri 4.0) disiplinler silolarından çıkıp bir araya gelmeye  dönüşmeye/dönüştür(ül)meye başlamış, yeni bilgi alanları ve çok disiplinli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemin bir sonucu olarak, bütün disiplinlerde olduğu gibi mimarlıkta ” imkansız ” olarak tanımlanan yaklaşım ve yöntemlerin sayısı gün geçtikçe azalmakta ve mimarlık bu disiplinlerarası ortamda kendini yeniden tanımlamakta belki de yeni bir biçimde var olmaya başlamaktadır. Sayısal tasarım yaklaşımları ve araçlarının önemli rol oynadığı bu dönüşüm, mimarlığın disiplinlerarası bir algıyla tasarım, simülasyon ve üretim araçlarını, mekan anlayışlarını  yeniden ele almasına zorlarken bir yandan da problemlerin karmaşıklığı ile birlikte sayısal teknolojilerin de sınırlarını genişlemeye zorlamaktadır.

Sayısal üretim teknolojilerindeki gelişmeler ile üretilmesi mümkün olmayanın üretilebilmesi, sanal ve zenginleştirilmiş gerçeklikle birlikte mekan deneyiminin dönüşmesi gibi sayısal teknolojilerdeki gelişmeler hem fiziksel hem sanal olarak imkansızı mümkün kılarken kendi imkansızlarını yaratmaktadır.

BİLDİRİ KİTABI

SEMPOZYUMA KATILIM

Dinleyici

Sempozyum oturumları dinleyici olarak katılıma açıktır ve ücretsizdir.

Bildiri

Yoğun talep üzerine, genişletilmiş bildiri özet teslimleri için son tarih
27 Mart 2017 ‘e kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Poster

Sempozyuma poster ile katılmak için 15.05.2017 saat 09:00’a kadar  özetlerinizi belirtilen formata uygun olarak buradan yapabilirsin. Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAKVİM

TAKVİM

SPONSORLAR

MSTAS 2017

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimarlık Bölümü

MSTAS 2017

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimarlık Bölümü